WYPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

WYPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

W rejestrze - księdze rejestrowej instytucji kultury, prowadzonej przez Urząd Miasta Włocławek, Centrum Kultury Browar B zarejestrowano w dziale I pod nr 6 str. 6 - we Włocławku, ul. Toruńska 87 działającą na obszarze Miasta Włocławka.

Cel Instytucji Kultury - Działalność w oparciu o Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, - Przedmiotem działalności Centrum Kultury Browar B jest: edukacja kulturalna, taniec, muzyka, śpiew, prezentacja i promocja twórczości, organizowanie imprez kulturalnych - zadania o charakterze ponadlokalnym i ogólnopolskim w porozumieniu o zawarte porozumienia, umowy, itp.

Reprezentowanym przez : Dyrektora Lidię Piechocką-Witczak

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury:
Uchwała Nr XXXIW65/2013 Rady Miasta Włocławek z 25 czerwca 2013 roku.

Włocławek, dnia 2 września 2013 roku 


Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 06.09.2013
Autor informacji:
Dokument z dnia: 06.09.2013
Dokument oglądany razy: 1487
29.01.2022 // ckbrowarb.pl/bip