Praca

Nabór pracowników na wolne stanowiska odbywa się zgodnie z ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest on prowadzony poprzez:

Procedura zatrudniania pracowników w Centrum Kultury "Browar B." jest poprzedzona wnikliwym badaniem rynku oraz oceną kwalifikacji kandydatów i ich przydatności do pracy na zajmowanym w przyszłości stanowisku.

Decyzję o wyborze osoby na określone stanowisko, po analizie ofert złożonych przez kandydatów, podejmuje Dyrektor Centrum Kultury.


Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 25.06.2015
Autor informacji: Jadwiga Idryan
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 8463
20.10.2020 // ckbrowarb.pl/bip