bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 01.10.2013 z powodu:

Zarządzenie nr 6/2013

Dyrektora Centrum Kultury „Browar B.”
z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie opłat za udział w zajęciach sekcyjnych i warsztatowych w CKBB, opłat członkowskich zespołów i klubów działających w Centrum Kultury „Browar B.”oraz warunków stosowania ulg, zwolnień z opłat i form płatności za zajęcia.

§ 1

z dniem 2 września ustalam następujące miesięczne opłaty za udział w zajęciach sekcyjnych i warsztatowych w CKBB, opłat członkowskich zespołów i klubów działających w Centrum Kultury „Browar B.”:

Zajęcia sekcyjne i warsztatowe w CKBB, przy ul. Toruńskiej 87 we Włocławku

- zespoły taneczne - 50,00 zł
- Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” - 40,00 zł
- Pracownia Edukacji Plastycznej - 50,00 zł
- Młodzieżowy Teatr Tańca - 70,00 zł
- zespół wokalny „Na razie” - 25,00 zł
- capoeira - 50,00 zł
- zajęcia teatralno-taneczne projekt „Szach-Mat” - 50,00 zł
Warsztaty fotografii cyfrowej (20 godz.) - 250,00 zł
Warsztaty fotografii analogowej (5 godz.) - 60,00 zł
Warsztaty gitarowe - 90,00 zł
Warsztaty gitarowe- gitara basowa - 70,00 zł
Warsztaty perkusyjne - 70,00 zł
Warsztaty gry na instrumentach klawiszowych - 60,00 zł
Sekcja zespołów muzycznych - 10,00 zł/osoba

Zajęcia sekcyjne i warsztatowe w CKBB Klub „Stara Remiza” przy ul. Żabiej 8 we Włocławku

- zespoły taneczne - 30,00 zł
- sekcja plastyczno-teatralna „A jak Artysta” - 30,00 zł
- nauka języka obcego - 30,00 zł
- warsztaty z rękodzieła artystycznego - 30,00 zł
- nauka strategicznych gier bitewnych - bezpłatnie
- nauka gry w szachy - bezpłatnie

Brak odpłatności za wybrane zajęcia sekcyjne w Klubie „Stara Remiza” wynika z faktu, iż są one prowadzone bezpłatnie przez członków klubów i stowarzyszeń działających przy klubie „Stara Remiza”.
Obniżona odpłatność za zajęcia sekcyjne w Klubie „Stara Remiza” w stosunku do ww. oferty CKBB, wynika z faktu, iż Klub mieści się na terenie szczególnie narażonym na społeczną degradację i izolację. Dzieci i młodzież z ww.terenu potrzebują poprawy kapitału kulturowego i kontaktów międzyludzkich.

Zajęcia sekcyjne CKBB Klub „Łeg” przy ul. Płockiej 246 we Włocławku

- zespoły taneczne - bezpłatnie
- zajęcia świetlicowe, plastyczne - bezpłatnie
- zajęcia sztuk walki - bezpłatnie
- samoobrona dla kobiet - bezpłatnie
- pomoc w odrabianiu lekcji z jęz. angielskiego - 10,00 zł
- aerobik - 30,00 zł

Brak odpłatności za zajęcia sekcyjne w Klubie „Łęg” wynika z faktu, iż są one prowadzone przez pracowników etatowych CKBB bądź bezpłatnie przez członków klubu Champion, dodatkowo ma na celu zaktywizowanie
i zachęcenie mieszkańców środowiska lokalnego tj. Łęgu do udziału w życiu kulturalno-oświatowym swojego otoczenia.

§ 2

Warunki stosowania ulg i zwolnień z opłat

1. W przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziny dziecka, na pisemną prośbę rodziców/opiekunów, dyrektor CKBB może częściowo zwolnić z opłaty udział dziecka w zajęciach CKBB- niezbędnym jest załączenie do pisma dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową rodziców/opiekunów.
2. 50% zniżki dla każdego następnego członka rodziny uczestniczącego w zajęciach w tym samym miesiącu (czyli pierwszy członek rodziny płaci 100%, każdy następny 50% jeżeli uczestniczą w zajęciach w tym samym miesiącu). Jako 100% płatną przyjmuje się w pierwszej kolejności opłatę najwyższą za zajęcia w danym miesiącu;
3. W przypadku nie odbycia się połowy zaplanowanych zajęć z powodu ferii zimowych, choroby instruktora bądź innych przyczyn leżących po stronie CKBB, opłata wynosi 50 % podanej kwoty;
4. Nie przewiduje się zwrotu kosztów wynikających z nieobecności uczestnika na zajęciach.
5. Nieuregulowanie należności w terminie przekraczającym 30 dni, spowoduje wstrzymanie udziału dziecka w zajęciach.
6. Opłaty objęte zniżkami nie podlegają zwrotom.
7. Zniżki nie obejmują zajęć prowadzonych przez firmy zewnętrzne.

§ 3

Forma płatności

Ustalam płatność za zajęcia odbywające się w Centrum Kultury „Browar B.” w formie przelewu na konto bankowe Centrum Kultury „Browar B.” do 25-ego każdego miesiąca (opłata za dany miesiąc), bądź w kasie CKBB od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 15:30 oraz w dni dyżurów popołudniowych.

Konto bankowe BOŚ S.A. o/Włocławek 79 1540 1027 2102 9142 6468 0001.

§ 4

Minimalna ilość uczestników biorących udział w zajęciach wynosi 8 osób.

§ 5

Warunki i cennik obowiązują od dnia 2września 2013r.Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 13.09.2013
Autor informacji: Lidia Piechocka-Witczak
Dokument z dnia: 13.09.2013
Dokument oglądany razy: 888
Wersja do druku