bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 23.06.2015 z powodu:
Aktualizacja menu

Zarządzenie Nr 1/2015

 Dyrektora Centrum Kultury Browar B.”
z dnia 07.01.2015 r.


W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych ofertowych na dwa lokale użytkowe, położone w budynku Centrum Kultury Browar B.
z przeznaczeniem na klubokawiarnię i małą gastronomię, które odbędą się w dniu 21.01.2015r.

§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. z 2001 r. Dz. U Nr 13 poz.123 z póz. zm.), Statutu CKBB, Regulaminu przetargu na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na klubokawiarnię i na małą gastronomię oraz przepisów ustawy kodeks cywilny powołuję komisję przetargową do dwóch przetargów w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Jacek Standarowicz
2. Członek komisji – Agnieszka Łuczak
2. Członek komisji – Maja Kochal
3. Członek komisji – Beata Krajewska

§ 2

Przetarg jest ważny, jeżeli komisja działa w składzie przynajmniej trzyosobowym.
Zadania komisji określa Regulaminu Przetargu na wynajem lokali użytkowych wymieniony powyżej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DyrektorOpublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 09.01.2015
Autor informacji: Lidia Piechocka-Witczak
Dokument z dnia: 09.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 188
Wersja do druku