bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Celem działalności Centrum Kultury „Browar B.” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań Centrum Kultury „Browar B.” należy:

1. organizowanie różnorodnych imprez artystycznych upowszechniających poszczególne dziedziny sztuki ( przeglądy, festiwale, konkursy, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe,

2. prowadzenie działalności wydawniczej,

3. prowadzenie działalności wystawienniczej,

4. prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej,

5. prowadzenie działalności w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej,

6. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego, a także promowanie i prezentacja szeroko pojętej Kultury ludowej,

7. prowadzenie działalności w obszarze impresariatu,

8. prowadzenie działalności w obszarze informacji i promocji.
 Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 22.06.2015
Autor informacji: Jadwiga Idryan
Dokument z dnia: 22.06.2015
Dokument oglądany razy: 5 528