bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja załączników

Status prawny

Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku jest samorządowa instytucją Kultury Gminy Miasto Włocławek, działającą na podstawie :


- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h (tj. Dz .U.
z 2013r. poz. 594),

- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej art. 18 ust.1 i art. 19 ust. 1,3 i 4 ( tj. Dz. U. z 2012r., poz. 406),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.),

- Uchwała Nr XXXIV/65/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
Połączenia samorządowych instytucji Kultury – Włocławskiego Centrum Kultury we
Włocławku z Włocławskim Ośrodkiem Edukacji i Promocji Kultury i utworzenia Centrum
Kultury „Browar B.” we Włocławku

- Statut Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku nadany Uchwałą Nr XXXIV/65/2013
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Organizatorem Centrum Kultury „Browar B.” jest Gmina Miasto Włocławek, a Prezydent Miasta Włocławek sprawuje nad nim bezpośredni nadzór.

Centrum Kultury „Browar B.” podlega wpisowi do rejestru instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Z chwilą wpisania do rejestru Centrum Kultury „Browar B.” uzyskuje osobowość prawną.

Załączniki

Statut Centrum Kultury "Browar B."
Wypis z Rejestru Instytucji KulturyOpublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 23.06.2015
Autor informacji: Jadwiga Idryan
Dokument z dnia: 22.06.2015
Dokument oglądany razy: 604