bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana autora dokumentu

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne będące w posiadaniu Centrum Kultury Browar B i nieudostępnione w BIP są dostępne w sekretariacie w każdy wtorek w godz. 8.00 – 14.00

Zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z póź. zm.

informacje jawne nie zawarte na stronie internetowej bądź podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Browar B są udostępniane na pisemny wniosek złożony do Dyrektora CKBB. Pisemne składanie wniosku:

Dyrektor:

Centrum Kultury "Browar B."
ul. Łęgska 28
87-800 Włocławek
e-mail: dyrektor@ckbb.pl

Udostępnianie informacji na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zainteresowany zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji wniosku nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 25.06.2015
Autor informacji: Jadwiga Idryan
Dokument z dnia: 04.09.2013
Dokument oglądany razy: 7 410