bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi rozstrzygnięte

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne

Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Pytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ_cz.3

Pytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ_cz.2

Pytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ_cz.1

Projekt podziału budynku na strefy pożarowe

Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie sali edukacji muzycznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Wykonanie sali edukacji muzycznej

Protokół z dn. 07.07.2016r. z przeprowadzonego pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie 5/2016 w sprawie regulaminu do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie 6/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów.

Regulamin przetargu na wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie o przetargu - klubokawiarnia

Ogłoszenie o przetargu - mała gastronomia

Protokół z przeprowadzonego przetargu

Dostawa wyposażenia dla systemu nagłośnienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 30.10.2017
Autor informacji: Jacek Standarowicz
Dokument z dnia: 23.01.2015
Dokument oglądany razy: 5 525