bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Kontrole w Centrum Kultury

29 lipca 2016 r.
Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń Klubu "Łęg", przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

28 lipca 2016 r.
Kontrola stanu sanitarnego, w tym pomieszczeń i urządzeń Centrum Kultury oraz przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

23 czerwca 2015 r.
Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń Klubu "Zazamcze", przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.


15 czerwca 2015 r. - 19 czerwca 2015 r.
Kontrola realizacji obowiązku zamieszczania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej treści wymaganych przepisami ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Włocławek

9 czerwca 2015 r.
Kontrola stanu sanitarnego, w tym technicznego pomieszczeń i urządzeń , przestrzeganie wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 19.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

3 czerwca 2015 r.
Kontrola stanu sanitarnego, w tym technicznego pomieszczeń i urządzeń Klubu „Stara Remiza” , przestrzeganie wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 19.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

17 lutego 2015 r.
Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. , Ustalanie uprawnień doświadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacani tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszani danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu.

19 listopada 2014 r.
Kontrola dotycząca postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego.
Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku.

22 sierpnia 2014 r. 
Kontrola utrzymania obiektu budowlanego: Pomost na rzece Wiśle – scena pływająca wraz z infrastrukturą techniczną.
Kontrolę przeprowadził Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 05.06.2018
Autor informacji: Jadwiga Idryan
Dokument z dnia: 12.05.2015
Dokument oglądany razy: 4 497