bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia

Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie opłat za udział w zajęciach sekcyjnych i warsztatowych w CKBB, opłat członkowskich zespołów i klubów działających w CKBB oraz warunków stosowania ulg, zwolnień z opłat i form płatności za zajęcia

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przebywania w obiektach CKBB oraz Regulaminu uczestnika zajęć w CKBB w związku z wytycznymi dotyczącymi postępowania u okresie pandemii SARSCOV-2

Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020r.

Zarządzenie nr 2/2020 

Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu i udostępniania nagrań 

Zarządzenie nr 9/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r.

Zarządzenie nr 8/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika usług 

Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego CKBB.

Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Centrum Kontroli "Browar B."

Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie Sali Edukacji Muzycznej

Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne pn. Wykonanie Sali Edukacji Muzycznej

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu i cennika usług świadczonych przez  Centrum Kultury "Browar B."

Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury "Browar B."

Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie: wprowadzenia regulaminu i cennika usług świadczonych przez Centrum Kultury "Browar B."Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 21.09.2020
Autor informacji: Piotr Pałucki
Dokument z dnia: 28.11.2019
Dokument oglądany razy: 1 100