2017-10-14 I Włocławski Festiwal Modelarski w „Starej Remizie”