2017-11-25 Narodowy Balet Królewski ze Lwowa – „Jezioro Łabędzie”