2014-01-19 Młodzieżowy Teatr Tańca „Inaczej” w etiudzie „Antybaśń”