2014-04-27 Turniej: Magic the Gathering: Prerelease Journey into Nyx w „Starej Remizie”