„MOJA PIWNICA” – MOJE MIEJSCE

„Moja piwnica” to rozwijanie pasji i zainteresowań, rozwijanie twórczego myślenia; to możliwość udziału w warsztatach teatralnych, plastycznych, muzycznych, rzeźbiarskich, tanecznych, fotograficznych; to pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w wyborze i kształtowaniu właściwej drogi życiowej młodych ludzi, to pomoc w rozwiązywaniu codziennych trudności jakie napotyka w życiu codziennym młody włocławianin.

DOŚWIADCZENIE
„Moja piwnica” to miejsce dla dzieci i młodzieży z Włocławka. Doświadczona kadra oferuje swoją pomoc, pokaże, jak ciekawie spędzać wolny czas, zapewni opiekę pedagogiczną, psychologiczną, doradczą.


Adresat Dzieci, młodzież /9 -16 lat/
Zapisy Pod numerem telefonu 54 427-02-47 /pierwsze spotkanie 4 września/
Termin zajęć w godz.14.30-18.30
Koszt bezpłatne

ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW


Marcin Goliński

Marcin Goliński – pedagog z wykształcenia, doradca zawodowy który, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną; nagrodzony w 2010 roku przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za wyróżniającą się działalność w pomocy społecznej.


Animatorzy:

Edyta Caban
Anna Głowacka
Paulina Dalak
Marek Bączkowski

Psycholog

Joanna Giergielewicz – psychologZapraszamy na naszfacebook