Centrum Kultury „Browar B.”

ul. Łęgska 28, 87-800 Włocławek
tel: 54 427 02 30, 54 232 10 30,
fax: 54 427 02 49
e-mail: sekretariat@ckbb.pl
NIP 888-311-85-59
NR KONTA BANKOWEGO CENTRUM KULTURY „BROWAR B.”
PKO BP S.A. 43 1020 5170 0000 1602 0182 9696
Adres na platformie ePUAP: /CKBB/SkrytkaESP
Adres BIP Urzędu Miasta Włocławek: mst-wloclawek.arch.rbip.mojregion.info


Kasa Centrum Kultury “Browar B.” czynna od 10.00 – 18.00
tel. 54 427 02 55

Klub „ZAZAMCZE”
ul. Toruńska 87, 87-800 Włocławek
tel: 54 232 25 66
e-mail: klubzazamcze@ckbb.pl

Klub „STARA REMIZA”
ul. Żabia 8, 87-800 Włocławek
tel: 54 232 10 22
e-mail: stararemiza@ckbb.pl

Klub „ŁĘG”
ul. Płocka 246, 87-800 Włocławek
tel: 54 233 97 05
e-mail: klubleg@ckbb.pl

Interaktywne Centrum Fajansu – SKARBIEC FAJANSU
ul. Żabia 2, 87-800 Włocławek

Sekretariat ICF – Skarbca Fajansu
tel. 506 295 990 / 54 427 02 60

Kasa/Informacja ICF – Skarbca Fajansu
tel. 54 427 02 64
e-mail: skarbiecfajansu@ckbb.pl

Kontakty Centrum Kultury „Browar B.”

Dyrektor
Lidia Piechocka-Witczak
54 427 02 30 dyrektor@ckbb.pl
Sekretariat dyrektora, specjalista ds. obsługi
Natalia Gronalewska
54 427 02 30 sekretariat@ckbb.pl
ngronalewska@ckbb.pl
Z-ca dyrektora ds. programowych i marketingu
Jan Jabłoński
54 232 40 31
724 005 001
jjablonski@ckbb.pl
Specjalista ds. muzycznych
Radosław Więckowski
501 063 182 rwieckowski@ckbb.pl
Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Anna Jóźwiak
54 427 02 36 ajozwiak@ckbb.pl
Radca prawny
Jacek Gruszkowski
54 427 02 30 jgruszkowski@um.wloclawek.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Paweł Szczepaniak
661 972 190 kontakt@skold.com.pl
Dział Finansowo-Księgowy
Główna księgowa
Maja Kochal
54 427 02 41 mkochal@ckbb.pl
Specjalista ds. kadr
Iwona Stańczak
54 427 02 43 istanczak@ckbb.pl
Księgowa
Agnieszka Kalwasińska
54 427 02 42 akalwasinska@ckbb.pl
Specjalista ds. obsługi kasowej i informacji
Elżbieta Wujkowska
54 427 02 55 ewujkowska@ckbb.pl
Księgowa
Julia Piotrowska
54 427 02 42 jpiotrowska@ckbb.pl
Księgowa
Klaudia Marciniak
54 427 02 42 kmarciniak@ckbb.pl
Księgowa – ICF Skarbiec Fajansu
Kamila Korejwo
54 427 02 42 kkorejwo@ckbb.pl
Pracownia Edukacji Muzycznej
Specjalista ds. muzycznych
Radosław Więckowski
501 063 182 rwieckowski@ckbb.pl
Dział Organizacji Imprez i Marketingu
Kierownik
Marcin Michalski
54 232 65 34
799 111 050
mmichalski@ckbb.pl
Główny specjalista ds. organizacji i promocji imprez
Anna Głowacka
54 427 02 40
798 875 834
aglowacka@ckbb.pl
Specjalista ds. organizacji i promocji imprez
Piotr Stocki
54 427 02 38 pstocki@ckbb.pl
Akustyk
Wojciech Babis
54 427 02 54 wbabis@ckbb.pl
Specjalista ds. oświetlenia
Michał Usdrowski
54 427 02 54 musdrowski@ckbb.pl
Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej
Kierownik
Anna Michalak
54 427 02 47
605 858 414
amichalak@ckbb.pl
Specjalista ds. animacji i edukacji kulturalnej
Katarzyna Żukowska
54 427 02 47 kzukowska@ckbb.pl
Specjalista ds. animacji i edukacji kulturalnej
Marta Kotecka
54 427 02 36 mkotecka@ckbb.pl
Specjalista ds. animacji i edukacji kulturalnej
Aneta Zygadlińska-Barska
54 427 02 36 azygadlinska@ckbb.pl
Specjalista ds. grafiki komputerowej
Mariusz Maciejewski
54 427 02 47 mmaciejewski@ckbb.pl
Specjalista ds. plastycznych i wystaw
Mariusz Konczalski
mkonczalski@ckbb.pl
Specjalista ds. animacji i edukacji kulturalnej
Paulina Szpetkowska
Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”
Kierownik
Maciej Mielczarski
54 427 02 52
799 111 032
mmielczarski@ckbb.pl
Pracownia krawiecka/garderoby
Anna Wnukiewicz
54 427 02 53 awnukiewicz@ckbb.pl
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik
Jacek Standarowicz
54 427 02 51
799 111 059
jstandarowicz@ckbb.pl
Referent ds. administracyjno-technicznych
Ryszard Majcher
54 427 02 51 rmajcher@ckbb.pl
Ochrona – portiernia 54 427 02 56
798 875 975
ochrona@ckbb.pl
Klub „Stara Remiza”
Kierownik
Beata Krajewska
p. o. Kierownika
Agnieszka Pawlak
54 232 10 22 apawlak@ckbb.pl
Specjalista ds. animacji i edukacji kulturalnej
Małgorzata Rybarczyk
54 232 10 22 mrybarczyk@ckbb.pl
Specjalista ds. organizacji imprez
Marta Falkowska
54 232 10 22 mfalkowska@ckbb.pl
Klub „Zazamcze”
Kierownik
Luiza Luczkowska
p. o. Kierownika
Natalia Krynicka
54 232 25 66
799 111 051
nkrynicka@ckbb.pl
Specjalista ds. organizacyjnych
Eliza Studzińska
54 232 25 66 estudzinska@ckbb.pl
Specjalista ds. organizacyjnych
Aleksandra Trymerska
Instruktor ds. artystycznych
Jacek Zasadziński
54 232 25 66 jzasadzinski@ckbb.pl
Klub „Łęg”
Kierownik
Magdalena Musielewicz
54 233 97 05
694 244 019
mmusielewicz@ckbb.pl
Instruktor ds. edukacji plastycznej
Monika Pałucka
54 233 97 05 mpalucka@ckbb.pl
Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu
Zastępca dyrektora ds. Interaktywnego Centrum Fajansu – Skarbca Fajansu
Piotr Wawrowski
54 427 02 60
511 762 044
pwawrowski@ckbb.pl
Specjalista ds. obsługi
Nikola Zielińska
54 427 02 60 skarbiecfajansu@ckbb.pl
nzielinska@ckbb.pl
Kasa/Informacja i Sklepik Interaktywnego Centrum Fajansu-Skarbca Fajansu
Referent ds. obsługi kasowej i informacji
Dagmara Kamińska
54 427 02 64 dkaminska@ckbb.pl
Referent ds. obsługi kasowej i informacji
Alina Nowakowska
54 427 02 64 anowakowska@ckbb.pl
Referent ds. obsługi sklepiku z pamiątkami
Agnieszka Szymańska
54 427 02 64 aszymanska@ckbb.pl
Dział Programowy i Promocji Interaktywnego Centrum Fajansu – Skarbca Fajansu
Kierownik Działu Programowego i Promocji Interaktywnego Centrum Fajansu – Skarbca Fajansu
Justyna Rykowska
54 427 02 61
506 296 158
jrykowska@ckbb.pl
Specjalista ds. organizacji i promocji
Justyna Marciniak
54 427 02 62 jmarciniak@ckbb.pl
Specjalista ds. organizacji i promocji
Małgorzata Błaszczak
54 427 02 62 mblaszczak@ckbb.pl
Specjalista ds. grafiki komputerowej
Maja Neugebauer – Grabowska
54 427 02 62 mneugebauer@ckbb.pl
Mistrz Gry – Pokój Zagadek
Alicja Wojciechowska
54 427 02 60 awojciechowska@ckbb.pl
Dział Edukacji i Wystawiennictwa Interaktywnego Centrum Fajansu – Skarbca Fajansu
Kierownik Działu Edukacji i Wystawiennictwa Interaktywnego Centrum Fajansu – Skarbca Fajansu
Janusz Bisaga
54 427 02 61
506 296 115
jbisaga@ckbb.pl
Referent ds. obsługi multimediów
Piotr Wojciechowski
pwojciechowski@ckbb.pl
Specjalista ds. edukacji
i wystawiennictwa
Karolina Piaścik
54 427 02 63 kpiascik@ckbb.pl
Specjalista ds. edukacji
i wystawiennictwa
Katarzyna Kozłowska
54 427 02 63 kkozlowska@ckbb.pl
Referent ds. technologicznych
Agnieszka Turkiewicz
aturkiewicz@ckbb.pl