Centrum Kultury „Browar B.”

ul. Łęgska 28, 87-800 Włocławek
tel: 54 427 02 30, 54 232 10 30,
fax: 54 427 02 49
e-mail: sekretariat@ckbb.pl
NIP 888-311-85-59
NR KONTA BANKOWEGO CENTRUM KULTURY „BROWAR B.”
PKO BP S.A. 43 1020 5170 0000 1602 0182 9696


kasa biletowa
  54 427 02 55

pon.-pt. 9.00-17.00 i godzinę przed imprezą
w okresie wakacyjnym pn.-pt. 8.00-16.00 i godzinę przed imprezą
e-mail: imprezy@ckbb.pl

Klub „ZAZAMCZE”
ul. Toruńska 87, 87-800 Włocławek
tel: 54 232 25 66
e-mail: klubzazamcze@ckbb.pl

Klub „STARA REMIZA”
ul. Żabia 8, 87-800 Włocławek
tel: 54 232 10 22
e-mail: stararemiza@ckbb.pl

Klub „ŁĘG”
ul. Płocka 246, 87-800 Włocławek
tel: 54 233 97 05
e-mail: klubleg@ckbb.pl

Wzór przelewu opłat za udział w zajęciach

Adresat: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28, 87-800 Włocławek
Nr konta: 43 1020 5170 0000 1602 0182 9696
Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika zajęć / pełna nazwa sekcji / miejsce odbywania się zajęć
Przykład: Jan Kowalski (1) / taniec towarzyski (2) / klub „Zazamcze” (3)

1) imię i nazwisko osoby uczęszczającej na zajęcia
2) pełna nazwa sekcji spośród dostępnych: tkactwo / malarstwo rysunek i grafika 8+ / malarstwo i rysunek 15+ / techniki eksperymentalne / ceramika / rysunek architektoniczny / rysunek komiksowy / język angielski / zajęcia umuzykalniające / ZPiT „Kujawy” / taniec klasyczny / taniec hip-hop / taniec towarzyski / taniec nowoczesny / break dance / taniec jazzowy / taniec orientalny / warsztaty gitarowe / warsztaty perkusyjne / warsztaty wokalne / Next dance / Body dance / warsztaty modelarskie / U kreatywnej Ewy / Funkrockass / Zespół „Stokrotka” / „Senior Kujawy” / plastyka w „Łęgu”
3) „Browar B. / Klub „Zazamcze” / Klub „Stara Remiza” / Klub „Łęg”

Kontakty Centrum Kultury „Browar B.”

Dyrektor
Lidia Piechocka-Witczak
54 427 02 30 dyrektor@ckbb.pl
Sekretariat dyrektora, specjalista ds. obsługi
Luiza Luczkowska
54 427 02 30 sekretariat@ckbb.pl
lluczkowska@ckbb.pl
Z-ca dyrektora ds. organizacji imprez i marketingu
Jan Jabłoński
54 232 40 31
605 858 414
jjablonski@ckbb.pl
Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Justyna Rykowska
54 427 02 36 jrykowska@ckbb.pl
Specjalista ds. muzycznych
Radosław Więckowski
737724968 rwieckowski@ckbb.pl
Dział Finansowo-Księgowy
Główna księgowa
Maja Kochal
54 427 02 41 mkochal@ckbb.pl
Specjalista ds. kadr
Iwona Stańczak
54 427 02 43 istanczak@ckbb.pl
Księgowa
Agnieszka Kalwasińska
54 427 02 42 akalwasinska@ckbb.pl
Specjalista ds. obsługi kasowej i informacji
Elżbieta Wujkowska
54 427 02 55 ewujkowska@ckbb.pl
Dział Organizacji Imprez i Marketingu
Kierownik
Marcin Michalski
54 232 65 34 mmichalski@ckbb.pl
Specjalista ds. organizacji imprez i marketingu
Katarzyna Baranowska
 54 4270237 kbaranowska@ckbb.pl
Akustyk                                                                   Adam Łukaszewski  alukaszewski@ckbb.pl
Specjalista ds. informatycznych
Piotr Pałucki
54 427 02 38 ppalucki@ckbb.pl
Akustyk
Wojciech Babis
wbabis@ckbb.pl
Specjalista ds. oświetlenia
Michał Cichal
mcichal@ckbb.pl
Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej
Kierownik
Piotr Wawrowski
54 427 02 46 pwawrowski@ckbb.pl
Główny specjalista ds. programowych
Ewa Langowska
54 427 02 59 elangowska@ckbb.pl
Specjalista ds. animacji i edukacji kulturalnej
Paulina Szpetkowska
54 427 02 47 pszpetkowska@ckbb.pl
Specjalista ds. animacji i edukacji kulturalnej
Natalia Krynicka
nkrynicka@ckbb.pl
Specjalista ds. grafiki komputerowej
Mariusz Maciejewski
54 427 02 47 mmaciejewski@ckbb.pl
Koordynator „Mojej Piwnicy”
Marcin Goliński
54 427 02 33
w godz. 15.00-19.00
mgolinski@ckbb.pl
Instruktor artystyczny
Bisaga Janusz
jbisaga@ckbb.pl
Specjalista ds. plastycznych i wystaw
Mariusz Konczalski
mkonczalski@ckbb.pl
Specjalista ds. organizacji sekcji „Sala 6. prób”
Anna Michalak
54 427 02 50 amichalak@ckbb.pl
Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”
Kierownik
Maciej Mielczarski
54 427 02 52
799 111 032
mmielczarski@ckbb.pl
Pracownia krawiecka/garderoby
Anna Wnukiewicz
54 427 02 53
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik
Jacek Standarowicz
54 427 02 51
799 111 059
jstandarowicz@ckbb.pl
Klub „Stara Remiza”
Kierownik
Beata Krajewska
54 232 10 22 bkrajewska@ckbb.pl
Instruktor ds. organizacyjnych
Małgorzata Rybarczyk
54 232 10 22 mrybarczyk@ckbb.pl
Klub „Zazamcze”
Kierownik
Maria Krukowicz
54 232 25 66
799 111 051
mkrukowicz@ckbb.pl
Specjalista ds. organizacyjnych
Aleksandra Trymerska
54 232 25 66 atrymerska@ckbb.pl
Instruktor ds. artystycznych
Jacek Zasadziński
54 232 25 66 jzasadzinski@ckbb.pl
Klub „Łęg”
Kierownik
Magdalena Musielewicz
54 233 97 05
694 244 019
mmusielewicz@ckbb.pl
Instruktor ds. edukacji plastycznej
Monika Pałucka
54 233 97 05 mpalucka@ckbb.pl