perkusyjne

Warsztaty organizowane  dla osób, które chcą zapoznać się podstawami zasadami gry na perkusji, a także dla tych, którzy chcą podnieść swoje dotychczasowe umiejętności.

W początkowej fazie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi wartościami rytmicznymi, wezmą udział w ćwiczeniach poprawiających koordynacje ruchową i usprawniających poczucie rytmu.  Program warsztatów obejmuje również praktyczne rozwijanie umiejętności improwizacji, łączenie ćwiczeń rytmicznych  z pracę nad właściwym time’em i frazą.

Celem zajęć jest usprawnianie percepcji słuchowej, kształcenie koncentracji uwagi i przede wszystkim praktyczna nauka gry na instrumencie   oraz nabycie umiejętności samodzielnego odgrywania partii rytmicznych, rozwój umiejętności improwizacji oraz jej zastosowanie w praktyce.

Zajęcia odbywają się indywidualnie,  program dostosowany  do umiejętności i oczekiwań uczestników.

Warsztaty prowadzi Radosław Więckowski – muzyk perkusista, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zaangażowany w wiele projektów muzycznych.  Pedagog posiadający duże doświadczenie  w pracy z młodzieżą i posiadający z nią doskonały kontakt.

Adresat Dzieci od 12  lat, młodzież, dorośli
Zapisy Nabór otwarty
Termin zajęć Poniedziałki:  godz. 16.00-20.30
Środy:            godz. 16.00-19.00
Koszt 130zł / miesią