Wypełnione zlecenie wynajmu należy przesłać na adres sekretariat@ckbb.pl.