PRZESTRZEŃ TWÓRCZA

Ideą przedsięwzięcia jest udostępnienie artystom wolnej przestrzeni twórczej oraz społeczne zaangażowanie mieszkańców Włocławka w projekty lokalne oraz animację życia kulturalnego miasta.

INSPIRACJE I KONFRONTACJE

„Sala 6. prób” to przestrzeń  konfrontacji i wymiany doświadczeń z innymi twórcami oraz z publicznością, która zapraszana będzie na otwarte próby i czytanie dramatów, a także do współtworzenia dzieła scenicznego.

PREZENTACJE

W ramach „Sali 6. prób”, co najmniej raz na dwa miesiące, grupy prezentować będą swoje dzieła sceniczne: spektakle teatralne, projekty interdyscyplinarne z pogranicza teatru, muzyki i sztuk wizualnych oraz przedstawienia z dziedziny sztuk performatywnych.


Adresat  projekt jest skierowany do instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych.
Zapisy  pod numerem telefonu 54 427-02-50
Termin zajęć  ustalane indywidualnie z grupą
Koszt  bezpłatne


ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW