klub-leg


Klub „Łęg” powstał w 1970 roku i zainicjowany był przez mieszkańców dawnej miejscowości Łęg. Przez wiele lat funkcjonował jako świetlica w której odbywały się imprezy okolicznościowe oraz spotkania mieszkańców. W 1988 budynek został przekazany miastu i od tej pory to ono było administratorem. Placówka mieszcząca się przy ul. Płockiej 246  przyjęła nazwę klub “Łęg”. W późniejszych latach administratorem stało się Włocławskie Centrum Kultury a kolejno Centrum Kultury „Browar B.”.

Głównym celem działalności stało się zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom oraz przybliżenie im walorów kultury regionu. Kolejny cel to edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez tworzenie w placówce kołek zainteresowań.

Współpraca z zaprzyjaźnionymi placówkami kultury zaowocowała poszerzeniem oferty o konkursy dla dzieci, konkursy związane z tradycjami regionu oraz dzięki położeniu obiektu organizowanych jest wiele imprez plenerowych.

Obecnie  klub „Łęg” daje możliwości rozwoju tancerzom, plastykom, małym aktorom i wokalistom. W klubie miejsce dla siebie znalazł również klub seniora „Łęgowianie”.