W 2003 r. przy ul. Żabiej 8 swoje podwoje otworzył Klub „Stara Remiza” – śródmiejska filia Włocławskiego Centrum Kultury. Za swoje miejsce placówka obrała zabytkowy XIX wieczny obiekt – pierwszą siedzibę Miejskiej Straży Ogniowej we Włocławku. Funkcję tę budek pełnił przez 100 lat (1874-1974). W latach późniejszych, do 1989 r., mieściło się tu Muzeum Pożarnictwa. Po remoncie i częściowej konserwacji Remiza nie była użytkowana do 2002 roku, kiedy to została przekazana włocławskiemu samorządowi. Przy wsparciu konserwatorów zabytków przystąpiono do odrestaurowania Sali Zebrań. Głównym elementem ozdobnym frontowej ściany, który także odrestaurowano, jest malowidło ścienne z 1909 r. o wymiarach 8 na 2,5 metra, obudowane stiukową ,złoconą ramą”. Przedstawia ono „Wyjazd do pożaru” autorstwa Józefa Bergmana. Przywrócono również dawną świetność zabytkowemu zegarowi na wieży. Prace ukończono w październiku 2003 r., zaś 17 listopada po raz pierwszy odegrano z wieży hejnał Włocławka, który zapoczątkował uroczystą sesję Rady Miasta poświęconą rewitalizacji włocławskiego śródmieścia.
W 2012 roku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Włocławka Klub „Stara Remiza” został kompleksowo wyremontowany i przebudowany, zamontowano windę. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Prace rewitalizacyjne znacznie poprawiły estetykę budynku i warunki pracy sekcji i klubów działających w placówce, a także komfort mieszkańców korzystających z jej oferty kulturalnej. „Stara Remiza” stała się także atrakcyjnym historycznie i turystycznie obiektem, również dla odwiedzających Włocławek. Każdego dnia, w południe z wieży rozlega się hejnał Włocławka.

W 2014 roku „Stara Remiza” obchodziła 140. rocznicę (trzeciej w Królestwie Polskiej po kaliskiej i częstochowskiej) Ochrony Przeciwpożarowej we Włocławku oraz 105. powstania malowidła ściennego w Sali Zebrań.

W placówce prowadzona jest różnorodna działalność edukacyjna i kulturalna poprzez liczne sekcje, kluby i stowarzyszenia. Prężnie działają tu sekcje taneczne, wokalna, artystyczna, językowa, kluby i zespoły seniorskie, Włocławski Klub Szachowy 1938, Włocławskie Koło Modelarskie „Iskra”. Ponadto w „Starej Remizie” odbywają się: recitale, kameralne koncerty, w tym cykle: „Deser z kulturą” i „Gwiazdoteka”, prelekcje historyczne, okolicznościowe uroczystości, spotkania stowarzyszeń i organizacji społecznych, wernisaże wystaw, a także pokazy i konferencje.