Akademia Prawa dla Dzieci i Młodzieży „Parafka”

1

Zajęcia prowadzone przez radcę prawnego Jacka Cudnego uświadamiają, że nieznajomość prawa szkodzi w każdym wieku.

Od września 2021 r. Centrum Kultury „Browar B.” prowadzi we włocławskich placówkach edukacyjnych Akademię Prawa dla Dzieci i Młodzieży.

Warsztaty profilatyczne pokazują, że nawet jednorazowy lub okazjonalny kontakt z substancjami psychoaktywnymi, może rodzić bardzo poważne i długotrwałe konsekwencje. Wszystkie spotkania opierają się na przykładach z życia wziętych. Nie jest to tylko teoria, a dzięki odpowiedniej prezentacji, zagadnienie jest zrozumiałe dla uczestników w różnym wieku.

Zajęcia w Akademii są nieodpłatne, odbywają się na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2021.


Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.