Akademia Prawa dla Dzieci i Młodzieży “Parafka”

AA


Akademia ma na celu budowanie i rozwój świadomości prawnej dzieci i młodzieży, przygotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w ramach reguł państwa prawa oraz zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Celem projektu jest także szeroko rozumiana profilaktyka chroniąca przed uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych używek, a także przed niebezpiecznymi zachowaniami wśród dzieci i młodzieży. Niezwykle ważnym elementem są także warsztaty poruszające problem nadużywania wizerunku w mediach społecznościowych.

Wszystkie spotkania opierają się na przykładach z życia wziętych. Nie jest to tylko teoria, a dzięki odpowiedniej prezentacji, zagadnienie jest zrozumiałe dla uczestników w różnym wieku. Opisy poszczególnych modułów można znaleźć na stronie https://cudnolandia.pl/parafka.html Poprowadzi je Jacek Cudny – radca prawny i autor książek dla dzieci.

Zajęcia w Akademii dla uczniów włocławskich placówek edukacyjnych będą nieodpłatne, odbywają się na zlecenie Gminy Miasta Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2022.

Zachęcamy także placówki edukacyjne z okolic Włocławka do współpracy.

Zapisy dla klas i informacje – Jacek Cudny 504088678


Pozostałe aktualności

lubomski - baner-ckbb
Lubomski
slajder 1920 x575 ckbb Browar na Slodowie
„Browar B.” na Słodowie

Komentowanie jest zamknięte.