English

w klubie Łęg to oferta dla uczniów szkoły podstawowej. Stwarza doskonałą możliwość ćwiczeń językowych, powtarzania programu, dialogów z lektorem, pomocy w odrabianiu prac domowych

Ćwiczymy

w małych grupach adekwatnych do  wieku uczestników, którzy bez barier i oporów łatwiej przyswajają najpopularniejszy język na świecie. Dużo rozmawiamy wzbogacając i utrwalając tym samym słownictwo. Uczymy się zwyczajów, tradycji i historii Anglii i Wielkiej Brytanii.


ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW


Marta Nagler

Wykwalifikowany lektor języka angielskiego, pedagog, nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej oraz w szkołach językowych.