„Co w prawie piszczy”

co w trawie piszczy

Przedstawiciele włocławskich zawodów prawniczych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Co w prawie piszczy”. Tym razem Gościem spotkania, które odbędzie się w dniu 16.01.2020 r. w sali kameralnej Centrum Kultury „Browar B.” od godz. 17:00 będzie Prof. dr hab. Jerzy Zajadło.

Absolwent prawa oraz filozofii na Uniwersytecie Gdańskim.
W 1983r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Prawo natury w myśli politycznej Hugona Grocjusza napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Sylwestrzaka.
Odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski w 1986r.
W 2001r. na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Formuła Radbrucha. Filozofia prawna na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalności: filozofia prawa, teoria prawa.
W 2005r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.
Obecnie kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie oraz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
Ważniejsze publikacje:
· Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2001,
· Po co prawnikom filozofia prawa?, Warszawa-Kraków 2008.
· Filozofia prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
· Wymowa prawnicza, Warszawa 2014
· Felietony gorszego sortu. O Trybunale Konstytucyjnym i nie tylko, Wyd. Arche, 2017
· Sędziowie i niewolnicy. Szkice z teorii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017
· Lord Mansfield. Sędzią być!, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018
· Nieposłuszny obywatel RP, Wydawnictwo Arche, 2018
Autor wielu publikacji odnoszących się do obecnego stanu praworządności w Polsce m.in. na portalu konstytucyjny.pl

Pozostałe aktualności

tkactwo1
Tkactwo – osnowa na obręczy
krzyzowka slider
“Krzyżówka z malarzami”
komunikat
KOMUNIKAT!

Komentowanie jest zamknięte.