„Deser z kulturą” to realizowana od 2012 r. impreza kameralna o charakterze cyklicznym kierowana do mieszkańców Włocławka jako nowa oferta kulturalna po remoncie i modernizacji historycznego i zabytkowego obiektu „Stara Remiza” w oparciu o projekt współfinansowany ze środków UE.

„Deser z kulturą” prezentuje walory artystyczne kultur, ich dziedzictwo    i historię oraz  ciekawe osobowości. Realizowana w podległym Centrum Kultury „Browar B.” – Klubie „Stara Remiza” znakomicie wpisuje się w klimat zabytkowej, secesyjnej Sali Zebrań. Na spotkanie najczęściej składają się: krótkie wprowadzenie – bywa, że z udziałem etnografa, podróżnika lub historyka, występ artystyczny, okolicznościowa wystawa i degustacja kulinarnych specjałów – adekwatnych do charakteru i tematyki danego wieczoru.

Dotychczas zrealizowano m.in. Desery z kulturą: meksykańską, romską, żydowską, kubańską, wiedeńską, kresową, amerykańską, grecką, włoską, węgierską, kostarykańską, francuską, bałkańską, angielską, szkocką, tyrolską, argentyńską, irlandzką i tajwańską.  Na jubileuszowy XXV zaplanowano Deser z kulturą staropolską.

Dodatkowym atutem cyklu jest odnajdywanie i ukazywanie związków poruszanej tematyki ze środowiskiem lokalnym.