2014-06-22 Odwiedzili nas goście z Mohylewa, Izmaiła i Bedford !