2015-09-04 XIX Deser z kulturą „W szkockim tartanie”