2015-10-09 XX Deser z kulturą: „Tyrolska przygoda”