2016-01-15 XXII Deser z kulturą „Irlandzkie ekspresje”