2016-04-30 I Włocławska Wystawa Modeli Redukcyjnych