2016-05-15 Z malowanej skrzyni – warsztaty z rękodzieła