2016-05-20 „Busem przez świat” z cyklu „W 80 minut dookoła świata”