2016-09-10 I Włocławska wystawa modułowych makiet kolejowych