2016-12-01 Projekt 966 – Jubileusz Narodowy- Sztuka Polska 2016