2017-03-22 VII Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych