2017-04-01 Malujemy jajka z Zespołem Pieśni i Tańca „Kujawy”