2017-04-07 Gwiazdoteka „Bułat Okudżawa – ballady i wspomnienia”