2017-04-21 XVIII Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych