2017-09-25 Plener malarski „Malowanie mostu im. Edwarda Śmigłego-Rydza”