2017-10-14 I Włocławski Festiwal Modelarski w “Starej Remizie”