2017-11-18 Obieżyświaty. Włocławskie spotkania podróżników