2018-04-20 Spotkania Włocławskich Podróżników „Obieżyświaty”