2018-05-10 Wystawa Bożeny Ewy Podlasin – „Życie nasze”