2018-08-26 Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 / Koncert galowy