2018-09-22 III Wystawa Makiet Kolejowych i Samochodowych