2018-12-14 Andrzej Poniedzielski – wieczór kabaretowy