2019-05-02 Włocławska Majówka – Koncert Pieśni Patriotycznych