2019-11-11 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczyźnianej – konkurs