2022-08-27 Wielka sława to żart – Wiedeńskiej operetki czar.